زندگی باید کرد

زندگی

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

یک) در پشت‌سر يک دوچرخه‌سوار، درحال راننده‌گی هستيد، قصد گردش به راست داريد، چه‌کار می‌کنید؟

الف) سرمون رو از شيشه مياريم بيرون، ميگيم هوووو يــره! مگه كوری؟ برو اونور ديگه.ا

ب) به موازات دوچرخه‌سوار حركت می‌كنيم و يهومی‌پيچيم جلوش تا حال‌اش گرفته شه.ا

ج) پشت سرش يه بوق خفن می‌زنيم تا هُل شه و بخوره زمين و بعد از روش رد می‌شيد، طوری‌که مُخ‌اش بپاشه بیرون.ا

د) با ماشين می‌كوبيم بهش تا بيفته زمين و بعد از رو مخ‌اش رد می‌شيم

دو) از يه خيابان فرعي ميخواهيد وارد خيابان اصلي شويد. چرا بايد بيش از همه مواظب موتورسیکلت‌ها باشید؟

الف) چون همين‌جوری سرشون رو می‌ندازن پايين ميان تو تقاطع.ا

ب) چون سهميه‌ی بنزين‌شون كمتره و گناه دارن.ا

ج) چون خيلی كوچيك هستند و ما ريز می‌بينيم‌شون.ا

د) ممكنه موتور پليس باشه، اون‌وقت آب بيار و حوض خالی كن.ا 

سه) خط ممتد دوگانه به چه معناست؟

الف) برای تاكيد اين‌كه دو خط موازی هيچ‌وقت به هم نمی‌رسند.ا

ب) به معنی اين‌كه بايد اين دو خط رو بگيری همين‌جوری بری.ا

ج) يعنی اين‌كه دور زدن ممنوع،  ولی... يه‌دفعه می‌تونيد دور بزنيد كه حال همه گرفته بشه.ا

د) يعنی موش تو سوراخ نمی‌رفت، وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت.ا

 چهار) وقتی چراغ زرد را ديديد، بايد چه كار كنيد؟

الف) اگر حتا یک ثانيه هم مونده تا چراغ قرمز بشه گازشو بگيريد و بريد. ا

ب) اول يواش بريد، بعد كه ديديد كسی حواس‌اش نيست بازم گازش رو بگيريد و بريد. ا

ج) يعنی چيزی ديگه به اتمام كارت سوخت‌ات نمونده... براتون متاسفم.ا

د) هيچ خطری شما رو تهديد نمی‌كنه پس با خيال راحت گازتون رو تا ته بگيريد و بريد.ا

 پنج) اين تابلو به چه معناست ؟

 

الف) يعنی جاده خودشو لوس كرده و دو رگه است. ا

ب) يعنی جاده مار دارد... مار هم موش تو سولاخ نمی‌رفت. ا

ج) يعنی هم‌چين ترمز كنيد كه خط لاستيكاتون بيفته.ا

د) يعنی هر چه‌قدر عشقته لايی بكش!ا

 شش) اين تابلو به چه معناست

 

الف) يعنی...اووووه ...بی‌خيال !ا

ب) يعنی....اَ اَ اَ اَ اَ ....ای‌ول بابا ! ا

ج) يعنی....ها ا ا ا ا .....! ا

د) يعنی .....چـــــ......ــــــی ؟! جون من راس ميگی؟!ا

 

هفت) اين تابلو به چه معناست ؟

 

الف) ابومسلم سرور پرسپوليسه.ا

ب) پرسپوليس سرور ابومسلمه.ا

ج) فقط تيم ملی.ا

د) هيچ كدوم... فقط كريم باقری!ا

 هشت) به هنگام تركيدن لاستيك كدام مورد را بايد انجام بديد ؟

الف) مثل خانم‌ها جيغ می‌كشيد و از پنجره می‌پريد بيرون...ا

ب) خونسردی‌تون رو حفظ می‌كنيد و به‌وسيله‌ی يه ستون ماشين رو متوقف می‌كنيد( يعنی خودتونومی‌كوبيد به ستون)ا

ج) فرمون رو بچسبيد و ول نكنيد تا ماشين مثل بچه‌ی آدم خودش وايسته.ا

د) چشماتون رو می‌بنديد و به خدا توكل می‌كنيد! ا

 

نُه) در حال نزديك شدن به خط كشی عابر پياده هستيد، عابرين منتظرند تا عبور كنند، چه مواردی را باید انجام دهید؟

الف) بی‌خيال عابر بابا...عابر كيلو چنده .. . بزن برو.. ا

ب) با همون سرعت يه‌دفعه از بغل‌شون رد ميشيد تا بترسند و شما حالشو ببريد.ا

ج) اگه ديديد خيلی پرروهستند، ميايد پايين و بعد از چند تا ناسزا بارشون كردن، تا جايی كه ميخورند می‌زنيدشون.ا

..{....}...!د) از كنارشون با سرعت رد می‌شيد و بهشون ميگيد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۳۱ساعت 10:38  توسط احسان  |